EMOTIONLESS TRADING

Automatiserade tradingalgoritmer för Autotrader

Hyr ut tradingalgoritmer via medlemskap i AlgoPal portfolio.

Medlemskapet ger tillgång till alla AlgoPals algoritmer.

Beställ idag och få tillgång till alla algoritmerna inom 24 timmar

Mer information?

Läs allt om algoritmerna i vår WIKI - wiki.algopal.com
eller kontakta oss på Twitter @algopalcom

THE HOLY GRAIL OF ALGO TRADING 

För oss är det att långsiktigt kunna uppnå långsiktiga resultat. 

Över tid krävs det handel med många icke-korrelerande strategier och handel med många icke-korrelerande tillgångar. 

Den diversifiering har varit vårt fokus när vi byggt AlgoPal-portföljen. 

Vi handlar med långsamma strategier, snabba strategier, jämnviktspendlande strategier och momentum strategier, vi ligger lång i tillgångar och vi ligger kort i tillgångar, vi handlar europeiska index, amerikanska index, ädelmetaller och valutapar.

EMOTIONLESS TRADING

MEDLEMSKAP

De algoritmer vi erbjuder är robusta och utvecklade enligt historiska mönster och bästa praxis, de kan handla åt dig automatiskt utan någon ansträngning från din sida.

750 SEK / månad

Pris (inkl. moms) vid årsmedlemskap.

Om man tecknar månadsmedlemskap är priset 1.500 kr / månad.

COMMUNITY

Som medlem i AlgoPal blir du också del av vårt aktiva community där vi diskuterar och hjälper varandra inom algo-trading.

Välkommen in i en värld full av aktiva algo-traders!


ALGOPAL PORTFOLIO

AlgoPal's har flera officiella strategier. Nedan är en exempel-portfölj och den historiska avkastningen när strategier handlar tillsammans som en portfölj. 

Exempel-portföljen är tagen från vår portfolio manager. 


Läs mer om AlgoPal Portfolio Manager här >>


Total return

Annual CAGR

Drawdown

62 008%

87.2%

12.6%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 4.25

ALGOPAL PORTFOLIO ALGORITHMS

TPS

TPS "Time Price Scale" är är en modell som är byggd för att handla index. TPS handler med en uppsättning signaler i dagsupplösning som filteras med ett Average Directional Movement Index (ADX) i dags och 8h upplösning. Om kursen sjunker efter triggersignal så skalas insattsen in. Med standardinställning så skalas insatsen in i 4 steg enligt följande uppsättning:
Steg 1 - 10%, Steg 2 - 20%, Steg 3 - 30%, Steg 4 - 40%
Det finns möjlighet för användaren att justera antal steg och storlek på stegen. Det är även möjligt att justera trigger filter för att anpassa riskprofilen. Standardinställning är försiktig när det kommer till storlek på insatser och riskprofil.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/tps

DAX

OMX30

NASDAQ

SP500

DOW

Total return

Annual CAGR

Drawdown

372%

16.3%

13.7%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

16

0.82%

26%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

FIKA

FIKA är en day/swing-tradingalgo som handlar OMX. Algoritmen arbetar med två edgar, en som analyserar kursrörelsen på morgonen för att ta position, positionen tas alltid kl 10.00 och säljer innan stängning eller i öppning dagen efter beroende på inställning. Den andra ser på kursrörelsen innan USA marknaden öppnar för att avgör om position ska tas. Modellen kan gå både long och kort. Det finns flera möjligheter för att justera risknivån för användaren.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/fika

OMX30

Total return

Annual CAGR

Drawdown

656%

21.8%

11.6%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

31

0.11%

42%

Testperiod: Analys från 2012-01-01 - 2022-03-31 med hävstång 1.

SHORTFALL

Shortfall är en daytrading algo som handlar DAX-indexet. Algon var utvecklad i syfte att skydda en portfölj i fallande marknad. Algon analyserar stocastic-nivåer i flera tisdupplösningar. Modellen tar bara korta positioner. 

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/shortfall

DAX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

189%

10.9%

9.2%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

2

0.45%

8%

Testperiod: 2013-07-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

METAL PANIC

Metal Panic handlar Guld och Silver. Den analyserar bollingerband-bredd och stochastic divergenser för att ta position och gå till exit. Modellen stegar in och ur i upp till 6 steg. Modellen är analyserad sen 2015. Bara långa positioner tas. Modellen har en hög risk-karaktär och bör ha en liten andel av en större portfölj. Under testperioden har modellen tagit väldigt små realiserade förluster.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/metal-panic

GOLD

SILVER

Total return

Annual CAGR

Drawdown

272%

19.8%

9.6%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

4

4.14%

28%

Testperiod: 2015-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 0,25 per delköp, max 6 köp per instrument, max hävstång 2 på portföljen.

DAXSWING

DAXswing är en swingtrading strategi som utnyttjar ett antal statistiska fenomen på DAX indexet. DAXswing har en trendföljande karaktär som i bland innebär att många små förluster tas innan en trend fångas och en vinst som är större en de samlade små förlusterna tas. 

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/daxswing

DAX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

1514%

17.3%

17.3%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

24

0.18%

73%

Testperiod: 2013-07-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

BEDTIME NASDAQ

BedTime Nasdaq analyserar ett antal statistika tydliga markörer för att att ta position innan kl 20.00 då svenska First North stänger handel för derivata produkter. Positionen stängs när den officiella marknaden öppnas dagen efter, exit-triggern har en trendföljande karaktär och kan i de mest gynnsamma förhållandena rida ut en stark trend över till nästa näst kommande börsdag. Algon tar främst långa positioner, men kan även ta korta positioner vid rätt förhållanden.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/bedtime-nasdaq

NASDAQ

Total return

Annual CAGR

Drawdown

294%

14.3%

10.5%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

11

0.22%

15%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

GOLDEN KELTNER

Golden Keltner är en model som handlar Guld. Modellen använder Keltner-band för att finna köplägen, när köpsignal ges så börjar modellen stega in sin position. Modellen är backtestad på fullbordade staplar ända sen år 2000 med väldigt stabila resultat. Nedan är resultatet sen 2012 med animerad backtest i dagsupplösning.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/golden-keltner

GOLD

Total return

Annual CAGR

Drawdown

30%

4%

8.3%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

2

2.75%

28%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

ATRAPP

ATRapp är en modell som är utvecklad för att handla Index, Silver och Guld, men fungerar även på Forex. Modellen bygger på två teorier. Ett index eller en tillgång i NED-trend där volatiliteten vänder från hög till låg kommer trenden att vända upp. Ett index eller en tillgång i svag UPP-trend där volatiliteten vänder från låg till plötslig hög bekräftar en puls upp och trenden förstärks. Modellen kan stega in och ur en position.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/atrapp

DAX

OMX30

NASDAQ

SP500

DOW

GOLD

SILVER

OBX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

508%

19.3%

9.2%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

13

1.75%

34%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31

DAX, OMX, Nasdaq, Dow - Häv: 0.65 - Gold, Silver - Häv 0.5

IBS

IBS är en jämnviktspendlande swingtrading strategi som handlar Nasdaq och DJI. IBS analyserar Internal Bar Strength för att avgör om en position ska tas. Strategin kan gå både lång och kort.

Mer info om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/ibs

NASDAQ

DOW

Total return

Annual CAGR

Drawdown

466%

18.4%

10.8%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

4

1.05%

48%

Testperiod 2012-01-01 2022-03-31. Hävstång 0.5

OVERBOUGHT

Overbought är en modell som bara tar korta positioner på OMX och DAX. Modellen viktar 8st olika signaler som tyder på att en setback kommer. Modellen kan stega in insatsen, varje insats viktas av de 8st signalerna. En short position hålls normalt över några dagar.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/overbought

OMX

DAX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

67%

5.2%

12.1%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

3

0.43%

9%

Testperiod: 2006-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

ALLWEATHER

Allweather är en universal-modell med två edgar. Den första edgen letar efter mycket översålda lägen. Den andra är en momentum-edge som handlar i starkt momentum. Båda edgarna säljer på en kortsiktig överköpt RSI-signal. Nedan visas ett simulerat resultat av en portfölj med 5st index, silver, guld och brent. Första edgen har hävstång 0,5 och andra edge hävstång 0,3. Modellen kan med fördel användas på Forex och andra tillgångar också.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/allweather

DAX

OMX30

NASDAQ

SP500

DOW

GOLD

BRENT

OBX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

1486%

30.9%

27%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

5

3.46%

39%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31

OMX PIVOT BREAKER

OMX Pivot breaker är en breakout modell som ser på ett antal klassiska Pivot motstånd och support nivåer för att ta position. Vi har valt att se på en dag, två dagars och tre dagars pivot points.

På lång sidan ser vi på breakouts genom totalt 8 olika pivot motstånds nivåer med olika filter, vissa nivåer har två skilda filter, totalt har vi 13st kombinationer ”edgar”.

På kort sidan ser vi på breakouts genom totalt 7 olika pivot motstånds nivåer med olika filter, vissa nivåer har två skilda filter, totalt har vi 10st kombinationer ”edgar”.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/omx-pivot-breaker

OMX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

506%

19.2%

7.7%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

12

0.15%

19%

Testperiod: 2006-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

MR ANOMALY

Strategin Mr Anomaly utnyttjar en rad olika anomalier på börsen. Vi har testat en stor mängd kända och mindre kända anomalier över väldigt långa perioder på många olika index och har valt att kombinera 6st lång och 1 kort edgar till en modell.

Strategin används på 6st index, 2 av edgarna används även på guld och silver. Det är möjligt att slå av och på en edge för en tillgång i Long och Short skriptet.

Entry och Exit sker på fasta datum/dagar och klockslag, vissa datum kan justeras i skripten.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/mr-anomaly

DAX

OMX30

NASDAQ

SP500

DOW

GOLD

SILVER

OBX

Total return

Annual CAGR

Drawdown

1464%

30.8%

7.8%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

17

1.03%

13%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31

VALEO

Valeo är en jämnviktsbendlande swingtrading strategi för valuta par. Strategin arbetar med Williams %R momentum-indikatorn för att avgöra när entry och exit ska tas. Strategin skalar in och ur sina postioner.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/valeo

EURSEK

EURUSD

USDJPY

USDSEK

NOKSEK

Total return

Annual CAGR

Drawdown

259%

13.3%

9.5%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

23

0.44%

60%

Analys från 2012-01-01 - 2022-03-31 med hävstång 1 per tillgång

THE GOLDEN VAULT

The Golden Vault är en guld strategi som är utvecklad för att minska volatiliteten i en större aktieportfölj. Men strategin passar även utmärkt i större AlgoPal portfölj. Strategin har 7 lång edgar och 3 kort edgar. Alla edgarna viktas mot varandra kontinuerligt. Viktningen av edgarna genrerar en stabil och fin equity kurva över tid med bra riskjusterad avkastning.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/the-golden-vault

GOLD

Total return

Annual CAGR

Drawdown

91.3%

6.5%

10.8%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

9

0.42%

74%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31. Hävstång 1.

ALLOCATOR

Allocator är en strategi som analyserar ett antal så kallade On/Off risksentiments indikatorer. I risk On så handlas index, OBX, OMX, Nasdaq100, SP500 och Brent Olja. I Risk Off så handlas USDSEK , Guld, STOXX Europe 600 Health Care (EXV4),
kan även gå kort OMX och Brent Olja.

Mer information om algoritmen finns här, https://wiki.algopal.com/algoritmer/allocator

OBX

OMX30

NASDAQ

SP500

BRENT

USDSEK

GULD

EXV4

Total return

Annual CAGR

Drawdown

625%

21.3%

9.6%

Trades/month

Gain / trade

Time in market

12

0.77%

43%

Testperiod: 2012-01-01 - 2022-03-31

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Vanliga frågor & svar

Vad behöver jag för att använda algoritmerna?

Alla algoritmer körs via AutoTrader som säljs av AutoStock AB. AutoTrader kopplas till ditt Nordnet-konto och kan utföra automatiska handel på din Nordnet-depå. Fungerar även med ISK/KF. Har du ingen AutoTrader-licens? Kontakta oss så hjälper vi dig igång.

Hur går det till att bli medlem och använda algoritmerna?

Du gör en beställning på denna sidan och får tillgång till algoritmerna inom 24 timmar. Klart!  

Hur går betalningen till?

All betalning sker via Stripe. Efter att du har fått en plats som medlem kommer du få ett mail med instruktioner för hur du aktiverar ditt medlemskap. När betalningen är utförd så skickar vi vidare instruktioner till dig via mail. 

Vad tar ni för ansvar?

AlgoPal tar inget ansvar för medlemmarnas användande och resultat av algoritmer och tradingrobotar som tillhandahålls på denna sida.

WIKI

Här du fler frågor och är nyfiken på detaljer?

Kolla in vår WIKI där vi samlat alla detaljer om våra algoritmer och artiklar om algo-trading med AlgoPal.


Länk till WIKI >>

Jag har haft algoritmerna igång i åtta månader nu. Det är otroligt hur konsekvent de levererar sina resultat.

– Albin Kronwall

ALGOPAL

Emotionless trading

Beställ idag och var igång inom 24 timmar!

Handel sker på egen risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning.

Copyright © 2023. All rights reserved.